Ammattiopisto Livia

Peimarin koulutuskuntayhtymä

Peimarin koulutuskuntayhtymä

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Peimarin koulutuskuntayhtymä perustettiin 1.1.2011, kun Kaarinan, Paimion ja Paraisten kaupungit päättivät yhdistää ammatillisen koulutuksensa. Koulutuskuntayhtymään siirtyivät Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti sekä Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos. Oppilaitosryhmittymä sai uuden yhteisen nimen Ammattiopisto Livia. Liviassa toimii kolme opistoa: Kalatalous- ja ympäristöopisto, Maaseutuopisto ja Sosiaali- ja terveysopisto.

Livia on hiilineutraali oppilaitos.

TOIMINTA-AJATUS JA VISIO

Peimarin koulutuskuntayhtymän perustehtävä on toimia yksilön ja yhteiskunnan osaamisen kehittäjänä.

Visionamme on: Löydä luontosi Liviasta.

ARVOT

Koulutuskuntayhtymän toimintaa ohjaavina arvoina ovat yksilön ja luonnon kunnioittaminen, yhteisöllisyys, asiakaslähtöisyys sekä innovatiivisuus.

HALLINTO JA ORGANISAATIO

Koulutuskuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, jossa on 15 jäsentä. Yhtymähallitus toimii koulutuskuntayhtymän toimeenpanevana elimenä. Sen koko on 7 henkeä. Hallinnon ja talouden tarkastusta varten on yhtymävaltuuston asettama 5 jäseninen tarkastuslautakunta.

 

Ajankohtaista

Peimarin koulutuskuntayhtymä myy Paraistan kalakoulun alueella sijaitsevat rivitalot (rak.nro: 1025214651 ja 1025214662) n.700 br-m2 ja 509 ht-m2. Kauppaan kuuluu rakennusten lisäksi määräala tilasta n. 8500m2, joka sijaitsee Paraisten Kirjalassa. Kiinteistötunnus 445-444-2-54. Alue on yleiskaavassa 4.7.2002 osoitettu (PY1) julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Alueen osoite on Nuottakuja 21 ja 23. Tilat ovat aikaisemmin toimineet henkilökunnan asuntoina.

Myyntiehdot

Kaupankohteeseen pääsee tutustumaan erikseen pyynnöstä järjestettävässä näytössä.

Lisätiedot:

Karri Nurmi, karri.nurmi@livia.fi  puh. 050 406 8750

Hallinto ja päätöksenteko

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto

Kokousajat vuonna 2021

15.6.2021 klo 17.00

 

 

 

Yhtymävaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä (kuntalaki 410/2015 § 101).

 

 

 

 

Yhtymähallitus

Kokousajat v. 2021:

19.1.2021    17.8.2021

16.2.2021    21.9.2021 

16.3.2021   19.10.2021

20.4.2021   16.11.2021

18.5.2021   14.12.2021

15.6.2021

Yhtymähallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

 

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta tarkastaa koulutuskuntayhtymän taloutta ja toimintaa. Havainnoistaan tarkastuslautakunta antaa vuosittain tarkastuskertomuksen.

 

Kokoonpano 2017-2021:

Pirjo-Riitta Ruohonen, pj.

Anne Eriksson

Jukka Helttula

Pirjo Wibom

Matti Yrjövuori

Katja Holmberg, sihteeri

 

Tarkastuslautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tarkastuslautakunnan kokoukset eivät ole julkisia.

Sidonnaisuudet

Talousarviot, tilinpäätökset ja toimintakertomukset

Laadunhallinta

Peimarin koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä

Laadunhallinnan avulla varmistetaan ja kehitetään ammatillisen koulutuksen laatua sekä asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin vastaamista. Laadunhallinta sisältää laadun varmistamisen, kehittämisen, johtamisen ja ohjauksen. Peimarin koulutuskuntayhtymän laadunhallintajärjestelmä on dokumentoitu laatukäsikirjaan, A-osa liitteenä sivun alaosassa.

Peimarin koulutuskuntayhtymän arviointitoiminta

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI teettää erilaisia ammatillisen koulutuksen arviointeja. KARVI toteutti keväällä 2019 Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheessa -arvioinnin, Peimarin koulutuskuntayhtymän raportit löytyvät liitteistä. 

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteisiin voi tutustua opetushallinnon tietopalvelu Vipusessa.

Ammattiopisto Livia kerää myös työelämäpalautetta sekä tietoa oppilaitoksesta valmistuvien ja valmistuneiden työllistymisestä.

 

 

 

 

Ravitsemispalveluiden Oiva- tarkastuskertomukset

Avoimet työpaikat

Päätoiminen tuntiopettaja puutarha-alan perustutkinnon kukka- ja puutarhakaupan ja/tai puutarha-alan ammattitutkinnon floristiikan osaamisalalle

Haemme 16.8.2021- 15.9.2022 määräaikaiseen virkasuhteeseen     

päätoimista tuntiopettajaa puutarha-alan perustutkinnon kukka- ja puutarhakaupan ja/tai puutarha-alan ammattitutkinnon floristiikan osaamisalalle          

Tehtävään valittavalta edellytämme hyviä vuorovaikutus-, tiimi- ja työyhteisötaitoja. Edellytämme kukka- ja puutarhakaupan alan ammattitaitoa sekä työkokemusta alalta. Kokemus ammatillisesta opetus- ja ohjaustyöstä sekä opetusteknologian ja verkkopedagogiikan osaamisesta katsotaan eduksi.  Sinulla on edellytys menestyä työtehtävässä, jos sinulta löytyy itsenäistä ja joustavaa työotetta, ja motivoidut monipuolisesta tehtävänkuvasta ja sinulle mahdollisesti uusista tehtävistä.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajaa koskevien säännösten mukaan. Kelpoisuusehdon täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää henkilöllä, joka omaa riittävän ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen.

Tehtävän hoitamisessa ajokortti on välttämätön.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja  lääkärintodistus terveydentilasta 1 kk:n kuluttua palvelussuhteen alkamisesta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES C Liite 1 vuosityöaika). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 8.6.2021 mennessä osoitteeseen hr@livia.fi.

Lisätietoja antaa kukkatiimin tiiminvetäjä Marika Aaltonen marika.aaltonen@livia.fi, puhelimitse 050 4068 708 maanantaisin 17.5., 24.5. ja 31.5. klo 9-11.

 

Päätoiminen tuntiopettaja puutarha-alan perustutkinnon viheralan osaamisalalle

Haemme 9.8.2021- 17.12.2021 määräaikaiseen virkasuhteeseen ( jatkuu mahdollisesti myös kevään 2022 )                    

päätoimista tuntiopettajaa puutarha-alan perustutkinnon viher-alan osaamisalalle

Tehtävään valittavalta edellytämme hyviä vuorovaikutus-, tiimi- ja työyhteisötaitoja. Edellytämme viherrakentamisen ja viheralueiden kunnossapidon ammattitaitoa sekä työkokemusta alalta. Kokemus ammatillisesta opetus- ja ohjaustyöstä sekä opetusteknologian ja verkkopedagogiikan osaamisesta katsotaan eduksi.  Sinulla on edellytys menestyä työtehtävässä, jos sinulta löytyy itsenäistä ja joustavaa työotetta, ja motivoidut monipuolisesta tehtävänkuvasta ja sinulle mahdollisesti uusista tehtävistä.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajaa koskevien säännösten mukaan. Kelpoisuusehdon täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää henkilöllä, joka omaa riittävän ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen.

Tehtävän hoitamisessa ajokortti on välttämätön.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja  lääkärintodistus terveydentilasta 1 kk:n kuluttua palvelussuhteen alkamisesta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES C Liite 1 vuosityöaika). 

Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 8.6.2021 mennessä osoitteeseen hr@livia.fi.

Lisätietoja antaa vihertiimin tiiminvetäjä Hannu Haapamäki hannu.haapamaki@livia.fi  

Osa-aikainen eläintenhoitajan vakituinen työsuhde

Haemme osa-aikaista eläintenhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen työskentelemään pienen emakkosikalan ja emolehmäkarjan parissa.

Eläinten hoidon lisäksi tärkeimpiin tehtäviisi kuuluu opiskelijoiden ohjaus käytännön tehtävissä.

Toimit osana maataloustiimiä, jossa kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Pääset toimimaan tiimissä, jossa yhteisiä arvojamme ovat työhyvinvointi ja laadukas opetus toimivalla maatilalla. Haluamme toiminnassa huomioida ympäristöasiat parhaalla mahdollisella tavalla.
Meillä on mahdollista kehittää itseään sekä tiimimme toimintaa.

Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, hyvää fyysistä kuntoa, vastuuntuntoisuutta kun huolehditaan niin eläimistä kuin opiskelijoista, ohjaustaitoja sekä kärsivällisyyttä.
Koneiden käyttötaito, ohjauskokemus sekä työskentely maatilalla lasketaan eduksi.

Työaika- ja palkkausprosenttia on mahdollista tarkastaa tulevaisuudessa ylöspäin.

Työaika: yhdessä vuorossa, sisältää niin arki- kuin viikonlopputyötä.
Keskimäärin kaksi päivää viikossa, voi vaihdella viikoittain.

Palkkaus: 954 €/kk (40 %:n työajalla).
Lisäksi mahdolliset työkokemuslisät tehtävään valitun henkilön työhistorian perusteella.

Työsuhteessa noudatamme 6 kk koeaikaa.
Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja lääkärintodistus terveydentilasta 1 kk:n kuluttua palvelussuhteen alkamisesta.

Päätoiminen tuntiopettaja maataloustiimiin

Haemme 1.8.2021 alkaen vakituiseen virkasuhteeseen

päätoimista tuntiopettajaa maataloustiimiimme            

Edellytämme syvällistä maatalousalan alan ammattitaitoa sekä työkokemusta alalta. Arvostamme koulutusta ja työkokemusta eri tuotantoeläinlajeista ja hevosista sekä puusepän työstä. Kokemus ammatillisesta opetus- ja ohjaustyöstä sekä opetusteknologian ja verkkopedagogiikan osaamisesta katsotaan eduksi. Sinulla on edellytys menestyä työtehtävässä, jos sinulta löytyy itsenäistä ja joustavaa työotetta, ja motivoidut monipuolisesta tehtävänkuvasta. Tehtävään valittavalla tulee olla hyvät vuorovaikutus-, tiimi- ja työyhteisötaidot.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajaa koskevien säännösten mukaan. Kelpoisuusehdon täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää henkilöllä, jolla on riittävä ammatillinen osaaminen ja työkokemus.

Tehtävän hoitamisessa ajokortti on välttämätön.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja  lääkärintodistus terveydentilasta 1 kk:n kuluttua työsuhteen alkamisesta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES C Liite 1 vuosityöaika). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 7.6.2021 mennessä osoitteeseen hr@livia.fi.

Lisätietoja antaa maataloustiimin tiiminvetäjä paula.kohijoki@livia.fi, puhelimitse 050 410 3328.

 

Päätoiminen tuntiopettaja sosiaali- ja terveysopiston yhteiskuntatieteellisten aineiden opetukseen

Haemme 2.8.2021 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen päätoimista yhteiskuntatieteellisten aineiden opettajaa.

Kelpoisuusehdot:

1.  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, soveltuva ammattikorkeakoulu tutkinto

2.  Opetustoimen kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajaa koskevien säännösten mukaan. (opettajan pedagogiset opinnot)

3. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja lääkärintodistus terveydentilasta 1 kk:n kuluttua palvelussuhteen alkamisesta.

Vuosityöaika 1500 h vahvistetaan lukuvuosittain työsuunnitelman mukaisesti. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät  Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES C Liite 1 vuosityöaika). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Edellytämme alan työkokemusta.

Kokemus ammatillisesta opetus- ja ohjaustyöstä sekä opetusteknologian ja verkkopedagogiikan osaamisesta katsotaan eduksi. Sinulla on edellytys menestyä työtehtävässä, jos Sinulta löytyy itsenäistä ja joustavaa työotetta sekä motivoidut monipuolisesta tehtävänkuvasta ja Sinulle mahdollisesti uusista tehtävistä. Sosiaali- ja terveysalan työn ja asiakaskentän tuntemus katsotaan eduksi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES C Liite 1 vuosityöaika)

Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 7.6.2021 mennessä osoitteeseen hr@livia.fi (mailto: hr@livia.fi).

Lisätietoja antavat Sosiaali- ja terveysopiston rehtori Maria Luoma-aho (maria.luoma-aho@livia.fi (mailto: maria.luoma-aho@livia.fi) sekä perustutkintovastaava Eeva Loukonen (mailto: eeva.loukonen@livia.fi)