Työpaikkaohjaajalle

Työpaikkaohjaaja on opiskelijan oppimisen polun tärkeä avainhenkilö. Työpaikkaohjaaja perehdyttää, ohjaa ja neuvoo opiskelijaa tavoitteiden mukaan koko työpaikalla oppimisen ajan. Hän antaa opiskelijalle rakentavaa, ohjaavaa palautetta oppimisesta, suunnittelee näytön toteuttamista ja arvioi opiskelijan osaamista yhdessä oppilaitoksen opettajan kanssa valtakunnallisten arviontikriteerien mukaisesti.

 

Työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutukset ovat yrityksille ja työntekijöille suunnattuja, opiskelijoiden ohjaamiseen keskittyviä koulutuksia, jotka ovat maksuttomia.

Lisätietoa koulutussopimuksella järjestettävästä koulutuksesta sekä kaikki Varsinais-Suomen alueella toteutettavat työpaikkaohjaajakoulutukset löytyvät osoitteesta Laakeri.info.

Ammattiopisto Livian työpaikkaohjaajakoulutusten yhteyshenkilönä toimii Leena Paavola, etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Tutustu vuonna 2021 Liviassa järjestettäviin työpaikkaohjaajakoulutuksiin:

Syksyn 2021 työpaikkaohjaajakoulutus 

Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen 30 osp

Aiemmin ilmoitettu sosiaali- ja terveysalan työpaikkaohjaajakoulutus keväällä 2021 on peruttu vallitsevan koronatilanteen takia.

Ohjeita ja materiaaleja työpaikkaohjaukseen

Ohjeita ja materiaaleja työpaikkaohjaukseen

Työpaikalla oppimista varten oppilaitoksen edustaja laatii opiskelijalle koulutussopimuksen tai oppisopimuksen. 

Työpaikalla oppimista ohjaa ja osaamista arvioi nimetty työpaikkaohjaaja ja hänellä on tukenaan oppilaitoksen opettajaohjaaja. Työpaikalla oppiminen on aina tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua.

Työpaikalla oppimisen tavoitteet ja sisällöt on kirjattu opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) ja työpaikan edustajan allekirjoittamaan koulutussopimukseen. Työpaikkaohjaajan antama ohjaus ja rakentava palaute edistävät opiskelijan osaamisen kehittymistä.

Opiskelijan osaaminen arvioidaan näytössä ja sen arvioivat työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä. Näytön arviointi (T1 – K5) perustuu valtakunnallisiin ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin.

Valtakunnallisia materiaaleja:

Tukea työpaikkaohjauksen arkeen

Tutkintojen e-perusteet

Itsenäisesti tehtävä verkkovalmennus työpaikkaohjaajille

Ohjedokumentteja: