kaksoistutkinto Livia

Kaksoistutkinto

Kaksoistutkinto voidaan suorittaa Ammattiopisto Liviassa kolmessa tai neljässä vuodessa. Ammattiopisto Livialla on yhteistyötä Kaarinan lukion aikuislinjan, Paimion lukion ja Salon lukion kanssa. Kiinnostus kaksoistutkinnon suorittamiseen kartoitetaan, kun opiskelija aloittaa ammatilliset perustutkinto-opinnot.

Kaksoistutkinnossa ylioppilaskirjoitusten aloittaminen on mahdollista, kun opiskelija on suorittanut 1,5 vuoden ajan ammatillisia opintoja.

Opiskelijan suorittaessa kaksoistutkintoa pääkouluna on Ammattiopisto Livia. Ensimmäisenä vuonna lukio-opetusta annetaan yleensä jaksoissa 2 ja 4, toisena jaksoissa 3 ja 5 ja kolmantena vuonna jaksossa 4. Lukioiden jaksojärjestelmät saattavat kuitenkin poiketa toisistaan, joten opintojen rytmitys suunnitellaan yhteisessä tuokiossa lukion opinto-ohjaajan kanssa.

Jos opiskelija suorittaa lukio-opintoja päivälukiossa, on henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman merkitys erityisen suuri, sillä jaksot eivät aina mene täysin samanaikaisesti Ammattiopisto Liviassa ja lukiossa. Jos opiskelija sen sijaan suorittaa lukio-opintoja iltaopiskeluna, pystyy hän edistämään ammatillisia opintojaan nopeammassa tahdissa kuin päivälukiossa opiskeleva.

Opiskelijan suorittaessa lukio-opintoja ne tunnustetaan soveltuvin osin ammatillisen perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin ja opiskelijan halutessa myös valinnaisiin opintoihin.

Lukio-opinnot tuovat vaihtelua opiskeluun, antavat hyvät valmiudet tiedon käsittelyyn, omaksumiseen ja opiskeluun ammattikorkea- tai yliopistotasolla. Kaksoistutkinnon suorittajalta vaaditaan aitoa kiinnostusta opiskeluun, sitoutumista kahden tutkinnon työmäärään, hyviä opiskelutaitoja sekä päämäärätietoista otetta.

Oppikirjakustannukset ja ylioppilaskirjoitusmaksut kuuluvat opiskelijalle.

Lisätietoja

Maaseutuopisto (Paimion ja Tuorlan toimipaikat): opinto-ohjaaja Tiina-Liisa Lehtinen, puh. 050 303 9806 tai etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Sosiaali- ja terveysopisto ja Kalatalous- ja ympäristöopisto: opinto-ohjaaja Maria Axberg, puh. 040 0451363 tai etunimi.sukunimi(at)livia.fi