Yhteiset tutkinnon osat (YTO)

Yhteiset tutkinnon osat eli YTO-opinnot ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille yhteisiä opintoja. Yto-opintoja opiskellaan yhteensä 35 osp (26 osp pakollisia opintoja ja 9 osp valinnaisia opintoja). 

YTO-opinnot muodostavat noin 1/5 kaikista opinnoistasi. YTO-opinnoissa opiskellaan sekä arjessa että työelämässä tarvittavia taitoja. Osaaminen arvioidaan asteikolla 1–5 kaikilla YTO-kursseilla. Menestymällä YTO-opinnoissa varmistat itsellesi myös jatko-opintokelpoisuuden.

Pakollisia yto-opintoja on suositeltavaa suorittaa ennen valinnaisten yto-opintojen aloittamista. Pakollisista yto-opinnoista erityisesti Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 sekä Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet on syytä suorittaa opintojen alkuvaiheessa. 

 

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp (pakollinen) 

 • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp 
 • Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp 
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp 
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp 
 • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp 

 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen osp (pakollinen) 

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp 
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp 

 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen osp (pakollinen) 

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp 
 • Työelämässä toimiminen, 2 osp 
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp 
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp 
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp 
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp 

 

Valinnaiset YTO-opinnot (9 osp) voit valita yllä olevista kolmesta eri teemasta. Valinnaisissa yto-opinnoissa harjoitellaan ja syvennetään asioita, jotka perustuvat pakollisissa yto-opinnoissa opittuihin taitoihin. Valinnaisia YTO-opintoja voi suorittaa verkko-opintoina ja lähiopetuksessa. Valinnaisia yto-opintoja voi suorittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Suositeltava aloitusajankohta on ensimmäisen opiskeluvuoden kevät.

Valinnaiskurssit tulossa koulun sivuille kevään 2021 aikana.

Jos suoritat yto-opintoja viimeisenä opiskeluvuonna, opintojen tulee olla valmiina hyvissä ajoin (1 kuukausi ennen) valmistumispäivää. Opettajalla on oltava riittävästi aikaa arvioida suoritettava yto-opinto ja antaa palautetta tehtävistä. 

 

SUORITUSTAVAT

YTO-opintoja voit suorittaa monella eri tavalla. Mahdolliset suoritustavat on kuvattu alla.

 

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Jos olet jo suorittanut opintoja jossain toisessa oppilaitoksessa, toimita todistukset näistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista sähköisesti suoraan opinto-ohjaajallesi tai tallenna todistuskopiot HOKSin liitteeksi. Kun opinto-ohjaaja on tarkistanut todistuksesi, hän kutsuu sinut keskustelemaan mahdollisista tunnustamisista.

 

LÄHIOPETUS

Lähiopetuksessa suoritat YTO-opintoja opettajan johdolla ryhmässä. Ensisijaisesti lähiopetukseen osallistuvat suoraan peruskoulusta tulleet, yhteishaun kautta tulevat opiskelijat. 

 

VERKKOKURSSIT

Verkkokurssit on ensisijaisesti suunnattu opiskelijoille, jotka suorittavat opintojaan pääsääntöisesti työpaikalla (esim. oppisopimusopiskelijat), monimuoto-opintoina (esim. jatkuvan haun kautta tulleet) tai eivät muusta syystä pysty osallistumaan lähiopetukseen. 

Verkkokurssi kannattaa suorittaa mahdollisimman nopeasti etenkin, jos suoritat useita yto-kursseja verkossa samanaikaisesti. Suositussuoritusaika on 1 kuukausi. Jos et pysty suorittamaan verkkokurssia perustellusta syystä suunnitellussa ajassa, ota yhteys kyseisen oppiaineen opettajaan.

 

ARVOSANAKOE

Jos sinulla on jo osaamista kyseisessä oppiaineessa mutta sinulla ei ole esimerkiksi todistusta osaamisestasi, voit osoittaa osaamisesi arvosanakokeessa. Arvosanakokeita voi suorittaa perjantaiverstaissa. Perjantaiverstaiden aikautulun ja ilmoittautumisohjeet löydät kohdasta Opiskelijalle > Perjantaiverstas.

 

YHTEYDENOTOT

Yhteydenotto tapahtuu ainoastaan Wilman kautta. Yto-opettajien nimet ja vastuuaineet tulossa kevään 2021 aikana. 

 

LISÄTIETOJA

Eva Vähätalo, tiiminvetäjä

eva.vahatalo@livia.fi