Opintotuki

Opintotuki

KELA:n opintotuki turvaa toimeentuloa opintojen aikana. Sitä voi saada peruskoulun jälkeisten päätoimisten opintojen aikana. Opintotukeen kuuluvat:

 • opintoraha
 • opintorahan huoltajakorotus
 • opintorahan oppimateriaalilisä 1.8.2019 alkaen
 • opintolainan valtiontakaus
 • asumislisä (asumislisää voi saada vain,  jos opiskelee esimerkiksi kansanopistossa tai ulkomailla). Suomessa asuva opiskelija voi saada yleistä asumistukea.

Lisätietoa kela.fi.

Opiskeleminen työttömyysetuudella

Opiskeleminen työttömyysetuudella

Omaehtoinen työttömyysetuudella tuettu opiskelu voi olla tietyin edellytyksin mahdollista, jos sinulle ei löydy työvoimakoulutuksista sopivaa koulutusta. Opiskelusta on aina sovittava TE-toimiston kanssa.
Lue lisää:  Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Sivutoiminen opiskelu voi olla mahdollista, jos opiskelet niin vähän ettei se vaikuta työnhakuusi eikä estäisi sinua vastaanottamasta kokoaikatyötä. Lue lisää: sivutoiminen opiskelu työttömyysetuudella

Lyhytkestoiset opinnot ovat opintoja, jotka kestävät enintään 6 kk ja edistävät työllistymistäsi. Voit saada niiden aikana työttömyysetuutta. Olethan opinnoista etukäteen yhteydessä TE-toimistoon. Lue lisää: lyhytkestoinen opiskeleminen työttömyysetuudella

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.Ammatillinen työvoimakoulutus. Lue lisää: ammatillinen työvoimakoulutus

Palkansaajan aikuiskoulutustuki

Palkansaajan aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuella ja ammattitutkintostipendillä tuetaan aikuisten ammatillista kehittymistä ja osaamisen uudistamista. Aikuiskoulutustukea voivat saada työelämässä olevat palkansaajat ja yrittäjät, joilla on yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa. Aikuiskoulutustuki edellyttää aina päätoimista opiskelua.

Ammattitutkintostipendi myönnetään ammatillisen tutkinnon suorittaville, joilla on vähintään viisi vuotta työhistoriaa tutkinnon suorittamiseen mennessä.

Aikuiskoulutustuen saamisen edellytyksenä on, että jäät työstäsi vähintään kahdeksi kuukaudeksi yhtäjaksoisesti palkattomalle opintovapaalle tai muulle vastaavalle koulutuksen perusteella sovitulle palkattomalle vapaalle. Jotta voit olla opintovapaalla, sinulla tulee olla voimassa oleva työ- tai virkasuhde.

Lue lisää: tyollisuusrahasto.fi

Tutustu myös vuorotteluvapaaseen.

Yrittäjän tuet

Yrittäjän tuet

Jos olet päätoiminen yrittäjä ja joudut vähintään kaksi kuukautta kestävän koulutukseen osallistumisen takia vähentämään yritystoimintaasi tai keskeyttämään sen kokonaan, voit hakea yrittäjän aikuiskoulutustukea. Lue lisää: tyollisyysrahasto.fi. 

Yrittäjä voi hakeutua myös tutkintotavoitteiseen oppisopimuskoulutukseen, jolloin hän kuuluu oppisopimuskoulutukseen liittyvien opintososiaalisten etujen piiriin.

Oppisopimusopiskelijoiden opintososiaaliset edut

Oppisopimusopiskelijoiden opintososiaaliset edut

Oppisopimusopiskelija on myös työntekijä, joka saa työnantajan kanssa sovittua, vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, on oppisopimusopiskelija oikeutettu kohtuulliseen palkkaan.

Oppisopimukseen kuuluu usein myös opiskelua oppilaitoksessa. Oppisopimusopiskelija on oikeutettu taloudellisiin opintososiaalisiin etuuksiin, mikäli työnantaja ei maksa palkkaa lähiopetuksen ajalta. Etuuksia ovat päiväraha, perheavustus, matkakorvaus ja majoittumiskorvaus.

 • päiväraha 15 € /opetuspäivä
 • perheavustus 17 € /opetuspäivä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotiaita
 • matkakorvaus ( jos yli 10 km matka kotoa /oppisopimuspaikasta  tietopuoliseen opetukseen (1 meno-paluu/ kurssijakso, edullisimman matkustustavan mukaan)
 • majoittumiskorvaus 8 € (kun opiskelija yöpyy opiskelupaikkakunnalla)

Etuudet maksaa koulutuksen järjestäjä.

Opiskeleminen kuntoutusrahalla

Opiskeleminen kuntoutusrahalla

Voit saada Kelasta tukea sellaiseen koulutukseen, joka mahdollistaa osallistumisesi työelämään huolimatta sairaudesta tai vammasta.

Koulutukseen myönnetyn kuntoutuspäätöksen perusteella korvataan:

 • varsinaisia opiskelukustannuksia (esim. lukukausimaksuja ja koulutarvikekustannuksia)
 • koti- ja koulupaikkakunnan välisiä matkakustannuksia, mutta ei kuitenkaan päivittäisiä koulumatkakustannuksia

Lue lisää: Koulutus kuntoutuksena, kuntoutusraha