livia testisivu

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Peimarin koulutuskuntayhtymälle ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta 2019 ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistamiseen:

  • HOKS -prosessiin liittyvän osaamisen kehittäminen
  • Koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessiin liittyvän osaamisen kehittäminen

Strategiarahoituksella tuetaan koulutuksen järjestäjän toiminnan ja ydinprosessien kehittämistä uuden lain ja valtakunnallisten toimintamallien mukaiseksi.

Myönnetyn avustuksen käyttöaika on 1.1.2019 - 30.6.2021

Vastuuhenkilö: Erjo Nojonen, p. 0504414443, etunimi.sukunimi(at)livia.fi


Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Peimarin koulutuskuntayhtymälle ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta 2020 opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen.

Myönnetyn avustuksen käyttöaika on 1.1.2020 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö: Erjo Nojonen, p. 0504414443, etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma: Henkilökohtaistamisen kehittäminen ja koulutuksen laadun varmistaminen

OPH on myöntänyt valtionavustusta ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan: Henkilökohtaistamisen kehittäminen ja koulutuksen laadun varmistaminen. Hankkeen toteuttamisaika on 1.6.2020 - 30.4.2022.

Vastuuhenkilö: Erjo Nojonen, p. 0504414443, etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Kohti huippulaatua Lännessä

Kohti huippulaatua Lännessä on verkostohanke, jossa tavoitteena on kehittää ammatillisen
koulutuksen laadunhallinnan kokonaisvaltaisuutta ja järjestelmällisyyttä.

Hankkeen askelmerkit ovat ammatillisen koulutuksen laatustrategiasta vuoteen 2030. Hankkeen painopistealueet ovat: laadunhallinta on kokonaisvaltaista, asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana sekä toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti.

OPH on myöntänyt valtionavustusta ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiseen. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2020 - 31.12.2021.

Hankkeessa mukana olevat organisaatiot: Turun Ammattiopistosäätiö sr, Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Suomen Yrittäjäopisto, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki, Turun Musiikkiopetus Oy, Turun kristillisen opiston säätiö.

Ammattiopisto Livian yhteyshenkilö on Asko Mäki, etunimi.sukunimi(at)livia.fi.

Parasta Johtamista -Länsi

Hankkeessa kehitetään yhdessä eri koulutuksenjärjestäjille soveltuvia toimintamalleja osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien sekä tiedolla johtamiseen.

Projektin toteutukseen osallistuvat kumppanit ovat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Suomen yrittäjäopisto, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Peimarin koulutuskuntayhtymä Livia, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Optima samkommun, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn/Yrkesakademin i Österbotten, Vaasan kaupunki /Vamia ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä.

Osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtaminen -kehittämishanke toteutetaan ajalla 12.12.2018 - 31.12.2020. OPH on myöntänyt valtionavustusta hankkeelle.

Peimarin koulutuskuntayhtymän vastuuhenkilönä toimii kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, p. 0503039827, etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Luomumpi Varsinais-Suomi -hanke

Luomumpi Varsinais-Suomi on alueellinen tiedonvälityshanke luomutuotannon käytännöistä ja mahdollisuuksista. Se on suunnattu luonnonmukaisesta ja ympäristöystävällisestä maatalous- ja puutarhatuotannosta kiinnostuneille ja jo alalla toimiville henkilöille.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmän tietoisuutta luomutuotannosta sekä rakentaa uusia toimintamalleja luomusta kiinnostuneiden ja luomutoimijoiden, kuten luomuyrittäjät sekä luomuneuvontaa ja -koulutuspalveluja tuottavat tahot, yhteen saattamiseksi. Hankkeen aikana tullaan järjestämään maakunnallisia tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia, joilla lisätään luomun näkyvyyttä ja luodaan positiivista luomuimagoa alkutuotantoon sekä tehdään tutuksi luomuun liittyvää palveluketjua alkutuotannon toimijoille. Hanke tuottaa alueellisten luomutoimijoiden ja luonnonmukaisemmasta tuotannosta kiinnostuneiden käyttöön uudenlaisia innovatiivisia tiedotusmateriaaleja. Hanke palvelee alueellisia luomutoimijoita tiedon, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta. Hankkeen tavoitteena on edistää luomualan kehitystä ja kasvua Varsinais-Suomessa erityisesti luomukotieläintuotannon, puutarhatuotannon sekä peltokasvien viljelyn osalta.

Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on saatu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Hankkeen toteuttavat Peimarin koulutuskuntayhtymä, ProAgria Länsi-Suomi sekä Axxell Brusaby. Hankeaika on 1.1.2018–31.12.2021.

Hankkeen yhteyshenkilö Rosita Isotalo, p. 050 4389572, etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Tule mukaan Facebook-yhteisöömme, löydät sieltä myös ajankohtaiset tapahtumat. Hankkeen blogi on avattu osoitteessa http://luomumpivs.livia.fi/.

Future Crops

Hankkeen tavoitteena on mm. vahvistaa uusiin ja erikoisiin viljelykasveihin liittyvien liiketoimintojen mahdollisuuksia tiedon siirtoa lisäämällä, verkostoitumiseen ja yhteistyöhön aktivoimisella sekä kuluttajien kiinnostusta kasvattamalla. Tiedon välittämisessä ovat keskeisessä asemassa pellonpiennartilaisuudet ja seminaarit. Lisäksi hankkeessa perustetaan kasvien viljelyn havaintoruutuja jotka toimivat esittelyalustoina myös tapahtumien ulkopuolella.

Peimarin koulutuskuntayhtymän toimenpiteinä hankkeessa on osallistua tiedotustoimintaan ja seminaaripäivien järjestelyihin sekä perustaa havaintoruutuja erikoiskasvien viljelyyn. 

Rahoitus: Manner-Suomen maaseutuohjelma, koordinaattori LUKE
Toteutusaika:1.5.2016–20.4.2020
Hankkeen yhteyshenkilöt Liviassa: Niina Haario, etunimi.sukunimi(at)livia.fi.

Peltokuitu -hanke

Kuitulietettä peltoon ravinteiden välittäjäksi syksystä seuraavalle kasvukaudelle

Hankkeessa selvitetään metsäteollisuuden sivutuotteiden, kuitulietteen ja sekalietteen, oikea käyttö syksyllä pyrittäessä sitomaan pellossa silloin jäljellä oleva tai sinne mineralisoituva liukoinen typpi siten, että se on seuraavan vuoden kasvin käytettävissä eikä sido seuraavana keväänä käytettävän lannoitteen typpeä. Hankkeessa selvitetään myös sekä uusien syntyvien sivutuotteiden, että vesistöjen pohjaan kertyneiden kerrostumien hyödyntäminen.

Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus LUKE. Sen partnereina on Peimarin koulutuskuntayhtymä ja Tampereen kaupunki. Yhteistyötahoina tahoina on metsätalousyrityksiä ja maatalouden neuvontajärjestö ProAgria.

Hankkeen toteutusaika on 1.6.2018–31.12.2020. Livian yhteyshenkilö on Jenna Ekman, etunimi.sukunimi(at)livia.fi.

Etu, energiantuotanto -hanke

Hankkeen tavoitteet:

  1. Tutkia miten eri sähkön- ja lämmöntuotannon järjestelmien yhdistäminen samaan kohteeseen voisi luoda mahdollisuuden taloudellisesti järkevälle tavalle tuottaa energiaa maaseutualueilla / maatiloilla.
  2. Tutkia miten voidaan ohjata sähkö- ja lämpökuormaa maatiloilla ja puutarhoilla sellaisilla alueilla, joissa yhdyskuntarakenne ja elinkeinotoiminnan määrä sen mahdollistaisivat jakeluverkojen hyödyntäen.
  3. Luoda kilpailuetua sekä kehittyville maatiloille että sähkön-, lämmön- ja polttoainetuotantojärjestelmien kehittäjille.
  4. Tutkia uusia mahdollisia ratkaisuja, joilla kokonaisenergiankäyttöä maaseudulla / maatiloilla voidaan alentaa.

Yhteistyötoimijat: Peimarin koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Luonnonvarakeskus ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt avustusta hankkeelle. Toteutusaika on 1.1.2018 - 31.3.2021.

Ammattiopisto Livian yhteyshenkilö on Jenna Ekman, etunimi.sukunimi(at)livia.fi.

Päättyneiden hankkeiden materiaalit

Hankkeet Ammattiopisto Livia