livia ympäristöala ammattitutkinto tuorla

Ympäristöalan ammattitutkinto - Tuorla

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Seuraava tutkintokoulutus alkaa syyskuussa 2021.  Koulutuksen kesto on n. 1 vuosi. Koulutuksessa lähiopetusta on yhtenä iltana viikossa. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta tutkintokoulutuksen pituus ja toteutusmuoto määräytyvät.

Hakeminen

Hae koulutukseen sähköisesti 31.8.2021 mennessä.

 HAE KOULUTUKSEEN 

Hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Koulutus on suunnattu ympäristöhuollon tehtävissä työskenteleville, alalle aikoville tai siitä kiinnostuneille henkilöille.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Ympäristöalan ammattitutkinnon tutkintokoulutus, ympäristöhuollon osaamisala

Pakollinen tutkinnon osa
1. Ympäristöalan työtehtävissä toimiminen.

 • yrityksen, sen toimintatapojen, toimintaa säätelevien lakien ja kestävän kehityksen periaatteiden tunteminen
 • ammattitaitoinen toiminta asiakaspalvelutilanteissa
 • tiedonkulun ja viestinnän hallinta
 • työturvallisuuden hallinta
 • materiaalien kierron edistäminen, työn ympäristönäkökohtien ja ympäristövaikutusten tunnistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat (tarjolla Ammattiopisto Liviassa )
1. Kiinteistöjen jätehuollon suunnitteleminen

 • erilaisten jätteiden, niiden hyötykäyttömahdollisuuksien, käsittelymenetelmien, keräysjärjestelmien, -välineiden, -kaluston ja – paikkojen tunnistaminen
 • jätelain ja jätehuollon perusperiaatteiden noudattaminen
 • kiinteistön jätevirtojen kartoittaminen
 • kiinteistön erilaisten mahdollisuuksien, esim. kierrätyksen kartoittaminen
 • jätehuoltosuunnitelman laatiminen
 • lajittelu- ja toimintaohjeiden laatiminen sekä muu dokumentointi

2. Vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen

 • erilaisten vaarallisten jätteiden, niiden hyötykäyttömahdollisuuksien, käsittelymenetelmien, keräysjärjestelmien, -välineiden, -kaluston ja – paikkojen tunnistaminen
 • vaarallisten jätteiden parissa työskentelyyn liittyvien vaaratekijöiden ja niiden aiheuttamien turvallisuusriskien tunnistaminen
 • vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen kiinteistöllä
 • kiinteistön käyttäjien perehdytys ja opastus vaarallisten jätteiden jätehuoltoon

3. Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen (edellyttää sopivaa työpaikkaa/koulutuspaikkaa työssä)   

 • jätelain ja jätehuollon perusperiaatteiden noudattaminen
 • erilaisten hyödynnettävien materiaalien tunnistaminen
 • erilaisten materiaalien vastaanotto ja luokittelu
 • materiaalien käsittely ja käsittelyn edellyttämien koneiden ja laitteiden käsittely
 • käsitellyn materiaalin laadun seuranta

4. Ympäristöalan viestintätehtävissä toimiminen

 • ympäristöviestinnän suunnittelu
 • ympäristöviestintätapahtuman toteuttaminen

5. Ympäristöalan yrittäjänä toimiminen

 • liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen

6. Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta, erikoisammattitutkinnosta tai perustutkinnosta (25 osp)

 • Ympäristöhuollon ammattitutkintoon voidaan valita yksi tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, mikäli sen katsotaan tukevan tätä tutkintoa. Tutkinnon osa nimetään todistukseen siten, kuin se on siinä tutkinnossa, josta se on valittu.

Koulutuksen tavoite

Tutkintokoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ympäristöalan ammattitutkinnon suorittamiseen ympäristöhuollon osaamisalalla. Koulutus sisältää perusasiat jätehuollosta ja kierrätyksestä, sen lainsäädännöstä ja määräyksistä, eri toimijoiden vastuista ja velvollisuuksista sekä jätejakeista ja niiden hyötykäytöstä siten, että hän pystyy soveltamaan osaamistaan työssään. Lisäksi koulutus perehdyttää mm. yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmiin, ympäristövaikutuksiin, ympäristönsuojelun perusteisiin, ympäristölainsäädäntöön, kiinteistöjen jätehuollon suunnitteluun sekä valinnan mukaan esimerkiksi vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttamiseen, materiaalien talteenottoon ja hyödyntämiseen tai ympäristöalan viestintätehtävissä toimimiseen ja ympäristöalan yrittäjänä toimimiseen

 

  Lisätietoja

  Lehtori Raija Salmi, puh. 050 373 2988

  etunimi.sukunimi(at)livia.fi 

   

  Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

  Osallistumismaksu on 100 €. Kustannuksia voi syntyä matka- ja ruokailukuluista, lisäksi työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuista esim. työturvallisuuskortti.

  Oppisopimuskoulutuksena maksuton.

  Koulutuspaikka
  Kaarina, Tuorlantie 1

  Pakollinen tutkinnon osa 50 osp

  • Ympäristöalan työtehtävissä toimiminen

   

   

   Valinnaiset tutkinnon osat 100 osp

   Valinaiset tutkinnon osat 1 (valitaan 50 ops - 100 osp)

   • Kiinteistöjen jätehuollon suunnitteleminen 
   • Vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen
   • Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen

   Valinnaiset tutkinnon osat 2 (valitaan 0 - 50 osp)

   • Ympäristöalan viestintätehtävissä toimiminen
   • Ympäristöalan yrittäjänä toimiminen
   • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta