Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (iltamonimuotokoulutus)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (iltamonimuotokoulutus)

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Seuraava koulutus alkaa tammikuussa 3.1.2022.

Hakeminen

HAE KOULUTUKSEEN  13.12.2021 mennessä

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena on suoritettu oppivelvollisuus tai vastaavat tiedot, soveltuvuus alalle sekä terveys, joka ei ole esteenä alan työtehtävissä toimimiselle.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja.  Tutkinto on ammatillinen perustutkinto, joka toteutetaan monimuoto-opiskeluna lukuun ottamatta työpaikalla tapahtuvaa koulutusta, joka on kokopäiväopiskelua.

Opiskelijan todellinen opiskelun kesto on henkilökohtaisen suunnitelman mukainen.  Jokaiselle tutkinnonsuorittajalle tehdään HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) tutkinnon suorittamiseksi. HOKSiin kirjataan aikaisempi osaaminen ja työkokemus sekä tarvittavan ammattitaidon hankkiminen.

Lähiopiskelu tapahtuu pääsääntöisesti iltaisin klo 16.30-20.45. Kouluiltoja on n. 3 viikossa.  

Tutkinnon muodostuminen 

Pakolliset tutkinnon osat:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen
- Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Osaaminen osoitetaan näytössä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen yhteydesssä lähihoitajan työtehtävissä.  Mikäli työskennellään alaikäisten parissa, vaaditaan rikosrekisteriote.

Osaamisaloista järjestetään yksi ryhmän toiveiden mukaisesti.

Lisätietoja

Perustutkintovastaava Annastiina Hedman, puh. 050 373 2760

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksutonta.

Työllisyysrahasto myöntää 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin:

https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkin...

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3
Paino
0

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 130 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Lähihoitajan tutkinnossa on valittavana viisi osaamisalaa.  Opiskelija valitsee näistä yhden

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
  • Kotihoidossa toiminen ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen
  • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
  • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
  • Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamiala
  • Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen
  • Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
  • Kotihoidossa toimiminen
  • Sairaanhoitotyössä toimiminen
 • Vammaistyön osaamisala
  • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä
  • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia

 • Viestintä- ja vuorovaikutus
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Kotona asuminen ja elämän hallinnan tukeminen
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä