Lähihoitaja

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, iltamonimuotokoulutus

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Seuraava koulutus alkaa 4.1. 2022. Opetusta on pääasiassa kolmena iltana viikossa ma-to klo 16.30-20.45. välisenä aikana.

Koulutuksen kesto on yksi lukuvuosi.

Hakeminen

Kysy vapaita paikkoja opinto-ohjaajalta, yhteystiedot alla.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Pääsyvaatimus: hakija on suorittanut aikaisemmin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osat Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen.  

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa".

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan suorittanut osaa moniammatillisen työryhmän jäsenenä sekä itsenäisesti suunnitella, toteuttaa, arvioida asiakkaan/ potilaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa erilaisissa toimintaympäristöissä.

Osaamisala koostuu kahdesta tutkinnon osasta: Sairaanhoitotyössä toimiminen, 35 osp sekä Kotihoidossa toimiminen, 40 osp.

Jos sinulla on alan työpaikka, voi koulutuksen suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Opiskelijan todellinen opiskelun kesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukainen. Osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjataan aikaisempi osaaminen ja työkokemus sekä tarvittavan ammattitaidon hankkiminen

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Maria Axberg, puh. 0400 451 363
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Perustutkinto on opiskelijalle maksuton

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3
Paino
0