Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto

Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto 180 osp

Koulutuksen ajankohta ja kesto

28.3.2022- 29.09.2023

 

Hakeminen

Hae koulutukseen sähköisesti alla olevan linkin kautta


HAE KOULUTUKSEEN

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillinen tutkinto sekä riittävä työkokemus alalta tai jokin muu pitkäaikainen kokemus kommunikoinnista puhevammaisten kanssa.

Hakijat valitaan todistusten ja haastattelun perusteella.

Ammatilliseen koulutukseen sovelletaan säännöksiä esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/ 2017).

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä ammatilliseen koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta tai potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset tulee ottaa huomioon ammatilliseen tutkintoon ja koulutukseen hakeutumisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Puhevammaisten tulkkauspalvelun tarve nousee Suomen perustuslain antamasta oikeudesta saada vammaisuuden perusteella tulkitsemis- ja käännösapua. Erilaiset puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät ja tulkkauspalvelut mahdollistavat puhevammaiselle itsensä ilmaisun perusoikeudet sekä kuulluksi tulemisen asioidensa hoidossa.

Puhevammaisten tulkki voi työskennellä asiakkaan kotona, asiakkaan käyttämissä palvelu- ja asioimisympäristöissä, sairaaloissa, virastoissa, päiväkodeissa, kouluissa tai toimintakeskuksissa.

Tutkinnon osat

Pakolliset osat

- Kommunikoinnin häiriöiden tuntemus ja tulkkauspalvelujärjestelmässä toimiminen, 40 osp
- Tulkkaus ja kommunikoinnin apuvälineiden käyttö, 50 osp
- Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

- Kommunikaatiomenetelmien ohjaus, 40 osp
- Puhevammaisten tulkki yrittäjänä, 40 osp
- Tutkinnon osan tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta.., 40 osp 

 

Ammattitaito osoitetaan jokaisessa tutkinnon osassa näytössä.

Tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka sisältää suunnitelman tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavasta tutkintokoulutuksesta.

Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetusta järjestetään noin 2 päivää kuukaudessa.

Lisätietoja

Lehtori Saara Huttunen, puh. 050 472 3252
Lehtori Anneli Söderholm, puh. 050 314 6004

etunimi.sukunimi(at)livia.fi

 

 

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Tutkintokoulutuksen hinta on 890 €.  Maksua ei palauteta opintojen keskeytyessä. Maksun voi suorittaa osissa.

 

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

Työllisyysrahasto myöntää 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin:

https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkin...

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3
Paino
0