metsä

Metsäalan ammattitutkinto, metsätalouden osaamisala

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Opetus tapahtuu pääosin joka toinen viikko torstai-iltaisin, perjantaipäivisin ja lauantaisin, jolloin työn ohella opiskelu on mahdollista.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan: HAE KOULUTUKSEEN

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Hakijat haastatellaan ennen valintaa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Koulutus on tarkoitettu:

 • metsätyöstä kiinnostuneille ammatinvaihtajille
 • metsänomistajille
 • uutta metsää hankkiville, jotka haluavat saada tietoa ja taitoa oman metsäomaisuutensa hoitoon.
Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Koulutuksen aikana opitaan hoitamaan metsiä metsänhoitosuositusten mukaisesti sekä arvioimaan puuston määrää ja rahallista arvoa. Koulutuksessa annetaan valmiudet tehdä metsänuudistamisen ja taimikonhoidon töitä sekä kunnostaa nuoria metsiä. Valinnaisuuden kautta opiskelija voi räätälöidä opintojaan haluamaansa suuntaan.

Metsäalan ammattitutkinnon, metsätalouden osaamisalan koulutus kestää monimuotokoulutuksena noin puolitoista vuotta. Opiskelun alussa jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa tarkennetaan opiskelijan henkilökohtaiset opiskelutavoitteet ja –ajat. Lähiopetus tapahtuu pääosin parillisina viikkoina: torstaisin 16-20, perjantaisin ja lauantaisin 8-16. Lisäksi kokonaisia lähiviikkoja koulutuksessa on viikot 8, 24 ja 42. (muutokset mahdollisia)

Metsäalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkintoon sisältyy pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia. Tutkintonimike määräytyy valinnaisten tutkinnon osien mukaan. Tutustu  TUTKINNON PERUSTEISIIN.

Lisätietoja

Opettaja Mikko Anttila, puh. 050 303 9824
Sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

 

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Osallistumismaksu 100 e. Lisäksi kustannuksia aiheutuu turvavarusteista ja jonkin verran kirjallisuudesta. Pakolliset työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksut sisältyvät osallistumismaksuun.

Koulutuspaikka
Paimio, Taatilantie 110

Pakolliset tutkinnon osat, 60 osp

 • Metsäalan työtehtävissä toimiminen

Metsätalouden osaamisala:

 • Talousmetsien hoitaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp

Metsätalouden osaamisala

Metsätalousyrittäjä:

 • Puukaupan tekeminen (pakollinen)
 • Metsätalouden hoitaminen (pakollinen)

Metsuri:

 • Metsätöiden tekeminen (pakollinen)

Valittava 30 osp (metsätalousyrittäjä, metsuri):

 • Luonto- ja maisemapalvelujen tuottaminen
 • Metsätilan arvioiminen ja kaupan valmisteleminen
 • Puun jatkojalostaminen
 • Puunkorjuun tekeminen
 • Taajamametsien hoitaminen
 • Vaativien puunpoistojen tekeminen

Metsäpalveluyrittäjä:

 • Metsäpalveluliiketoiminnan suunnitteleminen (pakollinen)
 • Metsäpalvelun tuottaminen (pakollinen)