maatalous

Maatalousalan perustutkinto, maatilatalouden osaamisala

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa. Opintoihin voit hakea myös ympäri vuoden, opintojesi aloitus räätälöidään tarpeesi mukaan.

Koulutus kestää 2 - 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy. 

Hakeminen

Koulutukseen hakeudutaan ympäri vuoden jatkuvan haun kautta tai kevään yhteishaussa www.opintopolku.fi. Yhteishaku on varattu ensimmäistä tutkintopaikkaansa hakeville, pääsääntöisesti peruskoulun tai lukion päättäneille.

Yhteishaun jälkeen voit hakeutua koulutukseen alla olevan linkin kautta. Myös ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittanut voi hakeutua koulutukseen tämän linkin kautta.

HAE KOULUTUKSEEN

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Yhteishaun valintakriteerit löytyvät www.opintopolku.fi

Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea yhteishaussa. Haet silloin jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Maaseutuyrittäjä voi toimia maatilatalouden eri ammateissa kuten maatalousyrittäjänä, maataloustyöntekijänä, lomittajana, eläinten hoitajana, maataloustarvikekaupassa sekä kone- ja bioenergiapalveluja tarjoavissa yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä.

Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp)

Maatalousalan perustutkinnon suorittaneella maaseutuyrittäjällä on laaja-alaiset perusvalmiudet alan monimuotoisiin tehtäviin ja halu kehittää ammattitaitoaan. Maatalousalan ammattilainen osaa harjoittaa tuotantotoimintaa kustannus- ja laatutietoisesti, ympäristövastuullisesti ja eettisesti. Hän osaa käyttää ja huoltaa tavallisia alansa koneita ja laitteita turvallisesti ja kunnossapitää tuotantorakennuksia. Hän tuntee kasvien kasvuun vaikuttavat tekijät niin pellolla kuin metsässäkin. Hän tuntee eläinten lajimukaisen hoidon ja käyttäytymisen perusteet, osaa käsitellä eläimiä turvallisesti ja ymmärtää toimivansa osana turvallista kotimaista elintarvikeketjua.
 

TUTKINNON PERUSTEET

Jatkomahdollisuudet:

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on jatko-opintokelpoisuus yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Mahdollisuus erikoistua ammattiosaamisessa ammattitutkintojen kautta.

Lisätietoja

Tiiminvetäjä Paula Kohijoki, 050 410 3328
Opo Tiina-Liisa Lehtinen, 050 303 9806
Opintosihteeri Mervi Laurila, 050 592 4423
Sähköposti: etunimi.sukunim(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Perustutkintokoulutus on maksuton. Ruokailu ja majoitus opiskelija-asuntolassa ovat maksuttomia. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten viranomaismaksut (mm. työturvallisuuskortti) eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1
Paino
0

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat  75 osp

 • Työskentely maatalousalalla
 • Maaseutuyrittäminen
 • Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään

Valinnaiset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 70 osp

 • Peltokasvien tuottaminen
 • Kasvilajikohtainen tuottaminen
 • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen
 • Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Pieneläinten hoitaminen ja hvyinvoinnista huolehtiminen
 • Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Luomutuotteiden tuottaminen
 • Metsien hyödyntäminen
 • Rakentaminen maatilalla
 • Bioenergian tuottaminen