maatalous

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon tai maatilatalouden osaamisala, pienryhmä

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutus alkaa vuosittain elokuussa.

Koulutus kestää noin 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy. 

 

Hakeminen

Koulutukseen hakeudutaan harkinnanvaraisen haun kautta kevään yhteishaussa www.opintopolku.fi maatalousalan perustutkintolinjalle Tuorlan toimipaikkaan maatilatalouden osaamisalaan. Yhteishaku on varattu ensimmäistä tutkintopaikkaansa hakeville (pääsääntöisesti peruskoulun ja lukion päättäneet).

Hakuaika pienryhmä -koulutukseen on päättynyt. 

 

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Koulutus on suunnattu mukautetun peruskoulun käyneille tai muuten tukea tarvitseville opiskelijoille. Opetus toteutetaan pienryhmässä, jossa on enintään 12 opiskelijaa. Ensimmäisen vuoden aikana oppitunneilla on mukana kaksi opettajaa tai opettaja ja ohjaaja. Opinnot ovat käytännönläheisiä ja työpainotteisia.

Tutkinto suoritetaan peruskoulupohjalta kolmessa vuodessa. Opiskeluajan pituus riippuu valinnoista, aiemmista opinnoista ja mahdollisesta työkokemuksesta. Opinnot sijouttuvat Tuorlan ja Paimion toimipaikkoihin. Molemmissa on opiskelija-asuntola.

Eläintenhoidon osaamisalan suorittanut hoitaa ja kasvattaa eläimiä erilaisissa eläintenhoitoalan yrityksissä. Hän huolehtii erilaisten eläinten hyvinvoinnista ja tekee eläinten hoitotyöt säädösten ja asetusten mukaisesti. Hän käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Opinnoissa erikoistutaan tuotantoeläinten ja pieneläinten hoitamiseen ja hyvinvointiin. Eläintenhoitajan työpaikkoja on maatiloilla, lomittajina, tutkimuslaitoksissa, kotieläinpuistoissa, eläintarhoissa, eläinhoitoloissa ja muissa eläinalan yrityksissä.

Maatilatalouden osaamisalan suorittanut tekee monipuolisesti töitä maaseutuyrityksissä. Hän ymmärtää maan kasvukuntoon ja kasvien kasvuun vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa käyttää koneita ja laitteita sekä hoitaa eläimiä, peltoa ja metsää sekä tuottaa bioenergiaa. Opinnoissa voi erikoistua tuotantoeläinten hoitoon ja/tai kasvien viljelyyn. Maaseutuyrittäjän työpaikkoja maatiloilla, lomittajina, tuotantoeläinten hoitajina, maataloustarvikekaupoissa sekä kone- ja bioenergiapalveluja tarjoavissa yrityksissä.

TUTKINNON PERUSTEET

Lisätietoja

Tiiminvetäjä Paula Kohijoki, puh. 050 410 3328

etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Opetus, majoitus ja ruokailut ovat maksuttomia. Korttikoulutusten (mm. työturvallisuus) korttimaksut eivät kuulu maksuttomaan opetukseen.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1
Paino
0

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 75 osp

 • Työskentelu maatalousalalla
 • Maaseutuyrittäminen
 • Eläintenhoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen  tai
 • Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valinnaiset tutkinnonn osat

Ammatilliset tutkinnon osat 70 osp

 • Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Peltokasvien tuottaminen
 • Kasvilajikohtainen tuottaminen
 • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen
 • Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Luomutuotteiden tuottaminen
 • Metsien hyödyntäminen
 • Rakentaminen maatilalla
 • Bioenergian tuottaminen