Tuotantoeläintenhoitaja Livia

Maatalousalan ammattitutkinto, Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisala, verkkototeutus

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Kiinnostaako sinua tuotantoeläinten hoitaminen tai haaveiletko lomittajan ammatista?

Tutkintokoulutuksen voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden. Opinnot toteutetaan työpaikalla oppimisena, joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella sekä etäopinnoilla. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka laadinnassa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen koulutuksessa, työelämässä tai harrastuksissa. Tutkintokoulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti. 

Hakeminen

Koulutukseen otetaan opiskelijoita jatkuvana ottona. Haku sähköisellä hakulomakkeella

HAE KOULUTUKSEEN

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakijat kutsutaan haastatteluun. 

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Koulutus on suunnattu maatalouslomittajille, tuotantoeläinyrittäjille, maataloustyöntekijöille sekä alan muille työntekijöille. Hakijalla on oltava perustutkintokoulutus tai vähintään 3 vuoden työkokemus alalta. Koulutus on monimuoto-opiskelua, jossa opintojen pääpaino on työpaikalla oppimisella. Lähiopetus tapahtuu Ammattiopisto Liviassa, maasetutupistossa Tuorlan yksikössä. Lähiopetusta järjestetään esimerkiksi koneiden käyttöön liittyen. Lähi-, etä- ja verkko-opiskelu sekä työpaikalla järjestettävästä koulutus tähtäävät tutkinnon suorittamiseen näytön kautta. Näytöissä osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito.

Koulutuksessa perehdytään keskeisiin, ammattitaitoa syventäviin aiheisiin kuten eri tuotantosuuntien kotieläinten hoitoon ja hyvinvoinnista huolehtimiseen, koneiden käyttöharjoitteluun, maataloustuotantoon, tietotekniikkaan ja asiakaspalveluun.  Koulutuksessa keskitytään keskeisten työvaiheiden ja työmenetelmien hallintaan sekä laaja-alaiseen ammattikäytäntöön. Opiskelussa yhdistyy luonnolliset biologiset prosessit nykyaikaiseen tieto- taitotekniikkaan ja laadunhallintaan. Opetuksessa korostuu niin työturvallisuusasiat kuin eläinten hyvinvointi.

Tuotantoeläinhoitajalla on valmiudet työskennellä tuotantoeläintilalla eläintenhoitotehtävissä. Ammatin keskeistä osaamista ovat tuotantoeläinten hoito sejä asiakaspalvelu- ja työelämätaidot.

Tutkinnon muodostuminen

Opiskelijat suorittavat Maatalousalan ammattitutkinnon, Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisalan. Tutkinnon laajuus on 150 osp (osaamispiste) ja koostuu yhdestä pakollisesta ja valinnaisista tutkinnon osista.                            

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Lisätietoja

Lehtori Paula Kohijoki, 050 410 3328

etunimi.sukunimi(at)livia.fi

 

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Osallistumismaksu 200 €. Oppisopimuskoulutuksena maksuton. Lisäksi saattaa tulla erilaisia viranomaismaksuja työelämän lupa- ja korttikoulutuksista esim. työturvallisuus, T-luokan ajolupa ja ensiapu.

 

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1

Pakolliset tutkinnon osat 50 osp

 • Maatalousalan työtehtävissä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat 100 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1 (valittava 50 - 100 osp):

 • Maidon tuottaminen
 • Naudanlihan tuottaminen
 • Sianlihan ja porsaiden tuottaminen
 • Siipikarjanlihan ja munien tuottaminen
 • Lampaanlihan ja villan tuottaminen
 • Hevosten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen

Valinnaiset tutkinnon osat 2 (valittava 0 - 50 osp)

 • Maatalousalan yrittäjänä toimiminen   
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
 • Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
 • Korkeakouluopinnot