kala

Kalatalouden perustutkinto, päiväkoulutus

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Kalatalouden perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakeudutaan kevään yhteishaussa 23.2.–7.4.2021 osoitteessa www.opintopolku.fi.  Yhteishaku on varattu ensimmäistä tutkintopaikkaansa hakeville.

Seuraava koulutus alkaa 09.08.2021. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (Hoks), jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

 

Hakeminen
Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Kalastaja - Kalanjalostaja -  Kalastuksenohjaaja - Kalanviljelijä

Erikoistuminen ammattikalastajaksi

Ammattikalastukseen liittyviä aiheita käsitellään koulutuksessa monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Erilaiset pyydykset ja pyyntimenetelmät tulevat tutuiksi, samoin perehdytään kalastuksessa tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttöön, huoltoon ja korjaukseen.

Kalastuslakiin ja viranomaissäädöksiin ja -määräyksiin perehdytään niin teoriassa kuin käytännön sovelluksissakin.
Kalastusaluksen käyttöön harjaannutaan käytännössä ja opitaan pitämään katkeamatta yllä kalan laadun kannalta tärkeä kylmäketju, joka takaa korkealuokkaisen kalan kuluttajan pöytään saakka:

  •         Kala tainnutetaan ja pistetään
  •         Kala jäähdytetään jäävedessä lähelle nolla-astetta
  •         Kala jäitetään ja kuljetetaan kylmävarastoon

Ammatin hienouksia opitaan ja hiotaan työssäoppimispaikoissa, joissa opiskelijat voivat suuntautua heitä kiinnostaville aloille. Työpaikoilla opitut taidot ja ammattiin liittyvät asiakokonaisuudet osoitetaan omaksutuiksi ammattiosaamisen näytöissä.

Erikoistuminen kalanjalostajaksi

Kalanjalostaja on kalankäsittelyn ja -jalostuksen sekä kalakaupan ammattilainen. Kalanjalostajan työtehtäviin kuuluvat mm. kalan fileointi, kalajalosteiden, kuten savukalan valmistus ja kalatuotteiden myynti kaupan kalatiskillä. Monet elintarvikemyymälöissä työskentelevät kalaosaston vastaavat ovat opiskelleet kalanjalostajiksi.

Kalanjalostusta harjoitetaan Suomessa pienissä ja keskisuurissa teollisuusyrityksissä. Raaka-aineina käytetään kotimaisista kaloista eniten viljeltyä kirjolohta, siikaa, silakkaa, kuhaa ja ahventa. Ulkomaisista raaka-aineista käytetään eniten viljeltyä lohta, kirjolohta, silliä, silakkaa ja makrillia. Raaka-aineista tehdään tuorekalafileitä, savukalaa, säilykkeitä ja eineksiä. Jalostajan pitää tuntea myös ulkomaiset oudommat raaka-aineet, äyriäiset ja simpukat osatakseen neuvoa asiakkaita ruoanvalmistuksessa.

Koulussa on jalostushalli, jossa opiskelijat harjoittelevat tuotteiden valmistusta ja myyntiä.

Erikoistuminen kalastusmatkailuun

Kalastuksenohjaaja on yrityksen tai organisaation palveluksessa oleva työntekijä, joka huolehtii sekä asiakkaiden opastamisesta että oheispalveluista, vaikkapa veneen tai kalastusvälineiden huollosta. Kalastuksenohjaaja tuntee luonnon ja hallitsee erätaidot ja osaa navigoida vesillä. Kalat ja niiden elintavat ovat hänelle tuttuja ja hän löytää ne asiakkaiden saaliiksi eri pyyntitavoilla. Kalastuksenohjaaja osaa neuvoa ja opastaa asiakkaita ja huolehtii heidän turvallisuudestaan. Hän myös valmistaa asiakkaille maittavan aterian heidän saaliistaan.

Kalastusmatkailuyritykset ovat viime vuosina lisääntyneet maassamme nopeasti ja yritysten kasvuvauhti on hyvä. Suomessa toimii nykyisin liki puolitoistatuhatta maaseutumatkailuyritystä, jotka saavat säännöllisesti tuloa kalastusmatkailijoilta, varsinaisia kalastusmatkailuyrityksiä on vielä alle 200.

Erikoistuminen kalanviljelijäksi

Kaloja viljellään sekä ruoaksi että istukkaiksi. Suomessa käytetään vuosittain 12 miljoonaa euroa kala- ja rapukantojen hoitoon istuttamalla poikasia. Uhanalaisten kalakantojen säilyttämisestä vastaa Suomessa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, joka myös ylläpitää istutustilastoja. Ilman tuki-istutuksia mm. lohi- ja taimensaaliit olisivat vain murto-osa nykyisestä.

Opiskelijat, jotka valmistuvat oppilaitoksesta omaavat hyvän tietotaidon kalanviljelystä. Vankka työkokemus saadaan työskentelemällä oppilaitoksen kalanviljelylaitoksella ja muilla laitoksilla. Laitoksemme tuottaa vuosittain merilohen, meritaimenen, siian ja kirjolohen poikasia 8 000 kg istutuksiin ja jatkokasvatuksiin sekä kirjolohta ruokakalaksi 4 000 kg.

Lisätietoja

Lehtori Arto Katajamäki, puh. 050 355 5569
Opintosihteeri Rita Lindström, puh. 050 303 6513
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Perustutkintokoulutus on maksuton. Kustannuksia tulee erilaisten työelämä- ja lupakorttien viranomaismaksuista kuten työturvallisuus- ja tulityökorteista.

Koulutuspaikka
Parainen, Kalakouluntie 72
Paino
0