ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoskoulutus - ilmastoviisas toimija

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Monimuotona järjestettävä koulutus alkaa 14. tammikuuta 2021. Lähiopetusta on yksi-kaksi iltaa viikossa sekä satunnaisesti perjantai - lauantai päiväopetuksena (opintokäynnit ja kenttäopetus).

Opintojen kesto on noin yksi vuosi, tammikuusta tammikuuhun, jos valitsee kaikki tarjottavat tutkinnon osat.

Lähiopetus toteutetaan Livian eri toimipisteissä, Kaarinassa, Paimiossa ja Paraisilla.

Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäisiä tehtäviä ja verkko-opetusta. Kustakin tutkinnon osasta suoritetaan näyttö.

Hakeminen

Koulutus on maksuton.

Haku linkin kautta  HAE KOULUTUKSEEN

Koulutus alkaa, mikäli hakijoita tulee riittävästi.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Opinnot eivät edellytä alan perustietoja tai -taitoja.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Tavoitteena on antaa tietoja ja taitoja ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta. Koulutus keskittyy erityisesti siihen, miten yksilöt ja luonnonvara-alan eri toimijat sekä muut yritykset pystyvät omilla keinoillaan ja valinnoillaan torjumaan ilmastonmuutosta.

Koulutus on Liviassa kehitetty koulutus, joka ei tässä laajuudessa johda tutkintoon. Osatutkintoja voi kuitenkin opiskella ja halutessaan jatkaa koko tutkintoon siirtymällä johonkin Ammattiopisto Livian perustutkintoon. Koulutus antaa laajaa yleistietoa ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta sekä erityistietoa maataloudessa ja metsätaloudessa toimijoille. Luonnonvara-alan perustutkinto-opiskelijat voivat sisällyttää koulutuksesta yhden osan omaan tutkintoonsa.

KOULUTUKSEN OSAT

 

Kaikille yhteinen tutkinnon osa

 

1. Johdanto ilmastonmuutokseen (15 osp)

- ilmastonmuutos ilmiönä

- ilmastonmuutoksen vaikutukset ympäristöön

- ilmastoviisaat valinnat omassa toiminnassa

- yhteiskunnan ilmastoviisaat vaikutusmahdollisuudet

- ilmastoviisaan teknologian keinot ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

 

 

Valinnaiset tutkinnon osat

 

2. Ilmastoviisas metsätalous (15 osp)

- metsänkasvatuksen perusteet

- metsän kiertokulku

- metsänparannustyöt

- metsäluonnon monimuotoisuus

- ilmastonmuutoksen vaikutus metsiin

 

3. Ilmastoviisas maatalous (15 osp)

- maatalouden perusteita

- peltoviljely

- kotieläintuotanto

- maatalouden yritystoiminta

- ruokakulttuuri

 

4. Ilmastoviisas energia (10 osp)

- energiantuotannon perusteita

- fossiilisten polttoaineiden käytön haitat

- uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen

- bioenergian mahdollisuudet

Lisätietoja

Lisätietoja: Raija Salmi

p. 050 3732988

etunimi.sukunimi@livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksuton.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1