HOIVA-AVUSTAJA KOULUTUS

Hoiva-avustajakoulutus

Koulutuksen ajankohta ja kesto

1.3.2021 – 17.12.2021

Hakeminen

Hae koulutukseen haku päättyy 25.1.2021

 

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Hoiva-avustaja työskentelee sosiaali- ja terveysalalla avustavissa tehtävissä. Työpaikkoja voivat olla ikääntyneiden ja vammaisten asiakkaiden erilaiset asumisyksiköt.

Hoiva-avustajan työtehtäviä ovat asiakkaan perustarpeista huolehtiminen ja niissä avustaminen mm. peseytyminen, pukeminen, ruokailu, ulkoilu, viriketoiminta. Hoiva-avustajan tehtävissä ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta.  Hoiva-avustajat eivät työskentele yksin eivätkä osallistu lääkehoitoon. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja riittävää suomen kielen taitoa. Tarvittaessa järjestetään kielikoe.

Koulutus sisältää sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) kaksi tutkinnon osaa: Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp), Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen osaamisalan osallisuuden edistäminen tutkinnon osa (35 osp).

Koulutus kuuluu Sora-lainsäädännön alaisuuteen ja hakeutujan tulee täyttää terveydentilavaatimukset:

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 - ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää toimimisen koulutukseen liittyvissä käytännön työtehtävissä

- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen

- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus, kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen

- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Opiskelijan tulee tarvittaessa esittää rikostaustaote ennen käytännön työtehtäviä, mikäli työtehtäviin liittyy alaikäisten parissa työskentelyä.

Hoiva-avustaja koulutuksen käyneet voivat täydentää opintonsa perustutkinnoksi (lähihoitaja).

Lisätietoja

Perustutkintovastaava Eeva Loukonen, puh. 050 373 2751
Sähköposti: eeva.loukonen(at)livia.fi

                                                                

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3