Puutarhuri pienryhmä

Puutarha-alan perustutkinto, puutarhatuotannon osaamisala, pienryhmä

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutukset alkavat vuosittain elokuussa. Koulutuksen kesto on noin 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

 

Hakeminen

Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti kevään yhteishaussa www.opintopolku.fi pk-pohjaiselle tai yo-pohjaiselle puutarha-alan perustutkintolinjalle.(Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun tai lukion suorittaneille, ammatillista perustutkintoa vailla oleville hakijoille.)

Pienryhmän opiskelijaehdokkaan suositellaan hakeutuvan harkintaan perustuvan haun kautta. Harkintaan perustuvan haun kautta voi hakea oppimisvaikeuksiin, sosiaalisiin syihin, koulutodistusten puuttumiseen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun), koulutodistusten vertailuvaikeuksiin (jos haet ulkomaisella todistuksella) tai tutkinnon suorittamiseen riittämättömään tutkintokielen kielitaitoon vedoten. Hakuaikana hakijat lähettävän oppilaitoksiin hakemuksen liitteineen ( todistukset, lääkärinlausunnot yms.). Oppilaitos voi harkintansa mukaan ottaa max 30 % hakijapaikoista harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Muina aikoina koulutukseen voit hakeutua alla olevan Hae koulutukseen -linkin kautta. Myös ammatillisen tutkinnon aiemmin suorittanut voi hakeutua koulutukseen tämän hakulinkin kautta.

 HAE KOULUTUKSEEN

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Puutarha-alan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp)

Koulutus on suunnattu mukautetun peruskoulun käyneille tai muuten tukea tarvitseville opiskelijoille. Puutarha-alan perustutkinnon puutarhatuotannon osaamisala suoritetaan peruskoulupohjalta kolmessa vuodessa. Opetus toteutetaan pienryhmässä, jossa on enintään 12 opiskelijaa. Ensimmäisen vuoden aikana oppitunneilla on mukana kaksi opettajaa tai opettaja ja ohjaaja. Opinnot ovat käytännönläheisiä ja työpainotteisia. Aikaisemmasta tutkinnosta on mahdollista anoa opintojen tunnustamista.Tutkinnon tavoitteet

Puutarhatuotannon osaamisalan suorittaneella on valmiudet ja perustiedot tehdä ohjauksen jälkeen avomaalla ja kasvihuoneessa kasvienhoitoon kuuluvia toistuvia tehtäviä (ruukutus, istutus, kastelu, hoitoleikkaus, sadonkorjuu ja kauppakunnostustyöt), käyttää tavallisimpia puutarha-alan koneita ja laitteita, pitää huolta oman työnsä turvallisuudesta ja toimia tutun työyhteisön jäsenenä.

Työpaikkoina voivat olla mm. kasvihuone- tai avomaaviljelmät, joissa viljellään koristekasveja (leikkokukat, ruukkukasvit) tai ravintokasveja (vihannekset, marjat, hedelmät, yrtit, mausteet jne.)

Perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus.

Puutarha-alan tutkinnon perusteet uudistuvat vuoden 2021 alussa.

Tutkinnon perusteet 

Lisätietoja

Opettaja Saila Tynkkynen, puh. 050 440 1593

etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Perustutkintokoulutus on maksuton. Opetus, ruokailu ja majoitus opiskelija-asuntolassa ovat maksuttomia. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten viranomaismaksut (mm. työturvallisuus, hygieniapassi ym.) eivät sisälly maksuttomaan opetukseen.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1
Paino
0

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 100 osp

  • Puutarhatöiden tekeminen
  • Puutarha-alan organisaatiossa toimiminen
  • Puutarhakasvien tuottaminen avomaalla
  • Puutarhakasvien tuottaminen katetuissa olosuhteissa

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 45 osp

  • Kasviryhmän tuottaminen*

* Opiskelija voi valita tutkinnon osan useamman kerran kohdennettuna eri kasviryhmiin.