maatalous

Maatalousalan perustutkinto, maatilatalouden osaamisala, monimuoto

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Haaveiletko elämästä maaseudulla, ruoantuottamisesta tai maaseutuyrityksen jatkamisesta?

Koulutus alkaa elokuussa ja tammikuussa. Opinnot on mahdollista aloittaa myös sopimuksen mukaan kesken vuotta.

Tutkintokoulutuksen kesto noin 1,5 - 2 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Voit myös suorittaa haluamiasi tutkinnon osia ja täydentää osaamistasi haluamallasi tavalla. Räätälöimme opinnot juuri opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Esimerkiksi 1-3 tutkinnon osalla saat kelpoisuuden nuorenviljelijän aloitustukeen.

Hakeminen

Hae koulutukseen oheisen hakulinkin kautta.

Hakulinkki koulutukseen HAE KOULUTUKSEEN

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakijat kutsutaan haastatteluun.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Maaseutuyrittäjä voi toimia maatilatalouden eri ammateissa kuten maatalousyrittäjänä, maataloustyöntekijänä, lomittajana, eläinten hoitajana, maataloustarvikekaupassa sekä kone- ja bioenergiapalveluja tarjoavissa yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä. 

Monimuoto-opetuksena toteutettava tutkintokoulutus toteutetaan lähijaksoilla, etäjaksoilla sekä työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa työelämässä (koulutus- tai oppisopimus). Lähiopetusta järjestetään keskimäärin neljänä päivänä kuukaudessa.  Opetukseen osallistuminen oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Koulutus etenee aihekokonaisuuksina. Opetus on käytännön läheistä ja se toteutetaan joko Tuorlan koulutilalla tai koulutussopimuksena alan työpaikoissa.

Maatalousalan perustutkinto muodostuu pakollista opinnoista ja ammatillisista valinnaisopinnoista, lisäksi suoritetaan tutkinnon yleisiä osia kuten kielet ja matematiikka. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Opiskelija valitsee pakollisten opintojen lisäksi ammattillisia opintoja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Koulutuksesta voi suorittaa myös pelkästään tiettyjä tutkinnon osia, jotka oikeuttavat mm. nuoren viljelijän aloitustukeen.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on tuottaa vankka perusammattitaito maatilatalouden eri ammateissa työskenteleville. Tutkintokoulutus valmistaa maatalousalan perustutkintoon sekä antaa kelpoisuuden nuorenviljelijän aloitustukeen.

Lisätietoja

Opetutor Tomi Laaksonen, puh. 050 413 2597

Tiiminvetäjä Paula Kohijoki, puh. 050 410 3328

Opintosihteeri Leena Koli, puh. 050 464 2200

etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Perustutkintokoulutus on maksutonta. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten (työturvallisuus, tieturvallisuus, tulityö, T-luokan ajolupa, yms) viranomasimaksut eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 75 osp

 • Työskentely maatalousalalla
 • Maaseutuyrittäminen
 • Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään

Valinnaiset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 70 osp

 • Peltokasvien tuottaminen
 • Kasvilajikohtainen tuottaminen
 • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen
 • Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Luomutuotteiden tuottaminen
 • Metsien hyödyntäminen
 • Rakentaminen maatilalla
 • Bioenergian tuottaminen
 • Tutkinnon osa muusta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta