Kommunikaatiomenetelmien ohjaus

Kommunikaatiomenetelmien ohjaus 40 osp

Koulutuksen ajankohta ja kesto

12.08.-30.09.2021

Tutkinnon osa on valinnainen tutkinnon osa Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinnosta
180 osp (OPH-1936-2018). Opintojen kesto määräytyy opiskelijalle laaditun
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

 

Hakeminen

Hae koulutukseen sähköisesti alla olevan linkin kautta

HAE KOULUTUKSEEN

Hakeutuminen 4.8.2021 mennessä
Hakijat valitaan todistusten ja haastattelun
perusteella. Ryhmään mahtuu 10 henkilöä.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Koulutus on tarkoitettu puhevammaisten tulkeille, joiden koulutukseen ei ole kuulunut
kommunikaatiomenetelmien ohjauksen tutkinnon osaa / opintoja. Koulutukseen voivat
hakeutua myös henkilöt, jotka ovat suorittaneet Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinnon
((OPH-1936-2018) pakolliset tutkinnon osat.

Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä (OPH-5-2018).  Tutkintokohtaisista terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimuksista sekä muista opintoihin liittyvistä edellytyksistä säädetään SORA-säädöksissä (L 531/2017, 40 §).

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Kommunikaatiomenetelmien ohjaus -tutkinnon osassa syvennät osaamistasi tukiviittomista
ja niiden ohjaamisesta asiakkaan lähi-ihmisille sekä käytät monipuolisesti
kommunikointikansioita ja ohjaat niiden käyttöä asiakkaan lähi-ihmiselle. Lisäksi opit
käyttämään erilaisia kommunikointilaitteita ja ohjaamaan niiden käyttöä asiakkaan
lähi-ihmisille ja huomioit perheiden moninaisuuden ja yksilölliset tarpeet opetus- ja
ohjaustilanteissa.

SISÄLTÖ
• Kommunikaatiokansion monipuolinen käyttö ja käytön ohjaus lähi-ihmisille
• Tukiviittomakommunikaation syventäminen ja laajentaminen
• Kommunikaatiolaitteiden monipuolinen käyttö sekä niiden opetus ja ohjaus lähi-ihmisille
• Kulttuurin vaikutusten huomioiminen opetus- ja ohjaustilanteessa
• Perheiden moninaisuuden ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen opetus- ja ohjaustilanteessa
• Ohjaus ja opettaminen aidoissa työtehtävissä

Lähiopiskelupäivät 2021
• 12.8.2021
• 24.8.2021
• 25.8.2021
• 28.9.2021
• 29.9.2021

OPISKELU
Tutkinnon osan opiskelu on monimuoto-opiskelua. Koulutukseen sisältyy yhteensä 5
lähiopiskelupäivää klo. 8.15 -15.30 sekä etäopiskelua, oppimistehtäviä, verkko-oppimista
Moodle oppimisympäristössä, kommunikaatio-ohjauksessa käytettävän materiaalikansion
kokoamista ja kommunikaatio-ohjauksen harjoittelua asiakkaiden lähi-ihmisten
parissa. Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksen mukainen osaaminen osoitetaan
näytössä, aidoissa työtehtävissä kommunikaatio-ohjaustilanteissa asiakkaan lähi-ihmisille.

Lisätietoja

Lehtori VTM, esh Anneli Söderholm, puh. 050 314 6004, anneli.soderholm(at)livia.fi
Lehtori Pirjo Kauramäki KM, puh. 050 373 2572, pirjo.kauramaki(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutuksen hinta 450 €

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3
Paino
0