kalastusmestari, erikoisammattitutkinto, kalavesien hoidon osaamisala, parainen

Kalastusmestari, Kalatalouden erikoisammattitutkinto, Kalavesien hoidon osaamisala

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2021.

Hakeminen

Hae koulutukseen

Mikäli sinulla on alan työpaikka, voit hakeutua suorittamaan tutkintoa oppisopimuskoulutuksena.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakijoilta edellytämme aiempaa kokemusta työelämästä tai alalle soveltuvaa perustutkintoa. Alan työpaikasta on etua, mutta se ei ole pakollinen kriteeri koulutukseen pääsyssä. Hakijat hakevat itse itselleen työharjoittelupaikan, oppilaitos avustaa tässä tarvittaessa.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena työn ohessa. Tutkinnon osiin liittyvät teoriaopinnot toteutetaan lähi- ja etäopiskeluna (verkkoluentoina ja -tehtävinä). Käytännön harjoitukset suoritetaan oppilaitoksessa lähiopetuksen yhteydessä, omalla työpaikalla tai oppilaitoksen hankkimassa harjoittelupaikassa.

Koulutuksen arvioitu kesto on noin 1,5 vuotta. 

Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joka koostuu kahdesta pakollisesta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon suorittamiseen liittyvä ohjauksesta sovitaan opiskelijan kanssa erikseen.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

    Kalatalouden hallinnossa toimiminen, 45 osp
    Kalakantojen ja vesistöjen hoidosta vastaaminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat ovat:

    Esimiehenä toimiminen kalatalousalalla, 45 osp
    Kalatalouden järjestötyössä toimiminen, 45 osp
    Kalaterveydestä huolehtiminen, 45 osp
    Kalatalousalan tutkimusaineiston keräämisestä ja käsittelystä vastaaminen, 45 osp

Huom. Koulutukseen voi osallistua myös tutkinnon osittain, tiedustele mahdollisuutta lisätietoa antavilta henkilöiltä.


Jokaiseen suoritettavaan tutkinnon osaan kuuluu itsenäistä opiskelua sekä etätehtäviä. Lähiviikkojen aikana suoritetaan käytännön työharjoituksia sekä vierailuita. Lähiopetukseen osallistuminen määrittyy kunkin tutkinnon suorittajan olemassa olevan työ- tai harjoittelupaikan työtehtävien sisällön sekä olemassa olevan osaamisen mukaan.

Lisätietoja

Lehtori Arto Katajamäki, puh. 050 3555 569
Tiiminvetäjä Outi Kaski-Laakso, puh. 040 5842 981
Opintosihteeri Rita Lindström, puh. 050 303 6513

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutus maksaa 250 €, yksittäinen tutkinnon osa 80 €. Oppisopimuskoulutuksena maksuton.

Koulutuspaikka
Parainen, Kalakouluntie 72
Paino
0