HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA , KEHITYSVAMMA-ALAN OHJAAJA

Henkilökohtainen avustaja tai Kehitysvamma-alan ohjaaja (at): vammaisalan ammattitutkinto 150 osp

Koulutuksen ajankohta ja kesto

3.11.2021-8.5.2023  

Tarkempi koulutuksen kesto määräytyy aikaisemman taustan pohjalta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti (n. 1–2 vuotta).

 

TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jolloin lähipäiviä 1 -2 pv / kk. Koulutukseen kuuluu lähiopiskelua oppilaitoksessa tai verkossa, etä- ja itsenäistä opiskelua, opintokäyntejä sekä työskentelyä alan työpaikoissa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Jos sinulla on alan työpaikka, voit hakea koulutukseen oppisopimuksella. Neuvottele työnantajasi kanssa tai etsi soveltuvaa työpaikkaa oppisopimuspaikaksi.

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon ilman tutkintokoulutusta osoittamalla ammattitaitosi näytöissä aidoissa työelämän tilanteissa.

Tutkinnon voi suorittaa oman työn ohessa. Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

 

TAVOITTEET

Tavoitteena on suorittaa vammaisalan ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen antaa pätevyyden toimia osaamisalavalintasi mukaan joko henkilökohtaisena avustajana tai kehitysvamma-alan ohjaajana (AT). Tutkinnon suorittaminen antaa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Hakeminen

Hae koulutukseen sähköisesti alla olevan linkin kautta
HAE KOULUTUKSEEN

Haku päättyy 6.10.2021

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija

jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset osaamisen hankkimiseen ja/tai tutkinnon suorittamiseen ja joka täyttää alan yleiset terveydentila vaatimukset (Sora-lainsäädäntö)

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

 

Henkilökohtaisen avun osaamisala

Henkilökohtaisen avun osaamisalan suorittanut osaa toimia henkilökohtaisena avustajana asiakkaille, jotka tarvitsevat avustajaa vammaisuutensa tai sairautensa takia.

Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

 1. Henkilökohtaisen avun järjestelmässä toimiminen, 30 osp
 2. Henkilökohtainen avustaminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp

 • Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp
 • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon tutkinnon osa tai osia, 30 osp
 • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 15-60 osp

 

Kehitysvamma-alan osaamisala

Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut kehitysvamma-alan ohjaaja (AT) osaa toimia erilaisissa toimintaympäristöissä itsemääräämisoikeuden toteutumista edistäen yhteistyössä vammaisen henkilön, hänen läheistensä ja moniammatillisen työryhmän kanssa.

Pakolliset tutkinnon osat, 135 osp

 1. Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla, 45 osp
 2. Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen, 45 osp
 3. Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 15 osp

 • Sosiokulttuurinen työ, 15 osp
 • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp
 • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 15 osp
Lisätietoja

Lisäkoulutuksen tutkintovastaava, Anneli Söderholm
puh. 050 314 6004 anneli.soderholm(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Oppivelvollisille sekä oppisopimuksella tutkintokoulutus on maksuton. Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 480 €. Yhden tutkinnon osan hinta on 200 €. Maksuja ei palauteta opintojen keskeytyessä. Maksun voi suorittaa osissa.

 

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

Työllisyysrahasto myöntää 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin:

https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkin...

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3
Paino
0